Hírek,  Nálunk történt

Insula Magna – Komplex Vízgazdálkodási és Fenntartható Fejlesztési Program

A projekt célja, egy olyan hosszútávú és sokoldalú fejlesztési koncepció kialakítása amely lehetővé teszi a Szigetköz-Csallóköz térségének határokon átívelő, fenntartható és mintaadó területfejlesztési példává válását.

A Kisbodaki Vízi Kultúrház kis konferenciaterme adott helyet a projektben a soron következő workshopnak. A megbeszélés témája “A fenntartható turizmusfejlesztési koncepció előkészítése a Szigetközben tevékenység / Turistaforgalmi monitoring és térpályavizsgálat a Szigetközben” altevékenység feladatainak egyeztetése volt. A győri Széchenyi István Egyetem, a Szigetköz Natúrpark Egyesület, a Győr-Moson-Sopron megyei Önkormányzat, az Országos Vízügyi Főigazgatóság és civil szervezetek, a témában érintett vállalkozások a megbeszélést követően a mérőműszerek kihelyezésével kapcsolatos rövid helyszíni terepbejárást tartottak – többi közt a Kisbodaki Vízi Kultúrház kerékpárjaival.

A megbeszélésen hangsúlyoztuk: Kisbodak nem a mennyiségi, inkább a minőségi – leginkább az oktató, ismeretterjesztő célú – turisztikában érdekelt. Elvetjük a mellékág-rendszerben a gépi meghajtású vízi járművek jelenlétét; azokat a Nagy-Duna medre tudja kiszolgálni. Támogatjuk a Szigetköz és a Csallóköz ágrendszerének összenyitását, természetesen a megfelelő műszaki, környezetvédelmi háttér-tanulmányokkal alátámasztva. Szorgalmazzuk az árvízvédelmi töltés EUROVELO-6 kerékpárútként fejlesztését. Ehhez kapcsolódási pontot is kínál Kisbodak.